Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi kontaktar dig innom kort.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar aktivt med vårt Kvalitets- och miljöarbete för att skapa ett konkurrenskraftigt företag med nöjda kunder och engagerade medarbetare.
Arbete pågår för att certifiera företaget enligt FR2000, en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet är viktigt för allt vi gör.
Ansvaret för kvalitetsarbete ligger hos företagsledningen.
Varje medarbetare är ansvarig för kvalitén i sitt eget arbete.

Arbete med kvalitet är till för att säkerställa nöjda kunder & medarbetare samt öka företagets konkurrensförmåga.

Kvalitet levererar vi genom
- Planering samt skapande av relevanta processer och rutiner
- Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar
- Uppfylla gällande byggnormer och anvisningar
- Leverera enligt avtalad tidsplan och pris
- Engagerade medarbetar med erforderlig kompetens
- Digitalt projektsystem för dokumentation & egenkontroller
- Öppna för att pröva nya lösningar och innovationer utan att frångå kvalitetsmålet
- Information och dialog med inblandade i projektet

Miljö

Vi bidrar till en hållbar utveckling för företaget, branschen och miljön genom ett aktivt miljöarbete.

- Uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön

- Minimera miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser:
Aktiv utveckling av företagets miljöarbete
Vi använder i möjligaste mån material som kan återvinnas, återanvändas eller ingår i det naturliga kretsloppet
Vi strävar efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder
Rätt hantering av restprodukter genom till exempel sanering, källsortering och återvinning
Använda underentreprenörer och leverantörer med aktivt miljöarbete

Våra certifikat