INTEGRITETSPOLICY – Mälarö Fastighets AB

2018-05-03

Vi har skapat denna policy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för våra kunder.

Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in från våra kunder.

VAD OMFATTAR POLICYN

Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 • Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna ut någon personlig information.
 • Vi behöver viss personlig information om du vill köpa våra tjänster.
 • Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och/eller ditt företags kontaktuppgifter.
 • Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster
 • Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifterna, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

  INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION

 • Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.
 • Men vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 • Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som är av intresse. Då du använt dessa länkar och lämnat vår hemsida, notera att vi inte har någon kontroll över dessa andra webbplatser utan dom har egen sekretesspolicy.

page1image64548160

 

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE

 • Vi delar inte personlig information med tredje part
 • Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:

Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål.
Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process.
Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss.

 

SAMTYCKE

 • Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.
 • Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss.

SÄKERHET

 • Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker.
 • Däremot lagras dina uppgifter till oss som är skyddad för din integritet och säkerhet.
 • I den höga säkerhetsnivån i delar av våra webbsidor, som identifieras på webbplatsen använder vi industristandarden SSL-kryptering för att skydda dataöverföringar.
 • Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar nätverk och physiska säkerhetsåtgärder.
 • Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

 • Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ändra denna policy från en tid till en annan.
 • Läs igenom denna policy regelbundet.
 • Din fortsatta användning av våra webbplatser gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.

page2image14185936

 

Ladda hem som PDF: