Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi kontaktar dig innom kort.

Våra tjänster

1

Komplementsbyggnad/Attefall

Vi levererar & monterar komplementsbyggnader med vår partner M-Cabin Sweden // https://mcabinsweden.se

1

Finplanering

Tomten är viktig för att du ska få den rätta hemkänslan. Hur vill du ha din tomt för att du ska trivas på bästa sätt?

Låt oss gemensamt skapa den rätta inramningen för ditt hus.

2

Bergspräckning

Borttagning av berg med hydraulisk spräckning, när det inte går att spränga.

3

Grunder

Det är viktigt att ditt hus står på en säker grund. Därför kräver denna del av ditt bygge att arbetet utförs av välutbildad personal, med rätt material och på ett professionellt sätt.

Dränering och luftgenomströmning är två viktiga faktorer för att du ska få en bra husgrund

4

Transporter

Miljövänliga transporter kräver planering så att inga onödiga körningar görs och att fordonen utnyttjas optimalt. Vilka behov har du när det gäller byggtransporter?

1

Renovering

Genom att renovera ditt gamla hus kan det bli som nytt och det ökar också i värde. Det är viktigt att en renovering utförs så att den bevarar husets ursprungliga identitet.

Låt oss gemensamt börja med att inventera dina behov. Vad är mest akut att åtgärda? Behöver vi byta eller nytillverka något? Vill du förändra husets grundläggande stil? Vad får det kosta? Vare sig du vill renovera ditt badrum eller har behov av en genomgripande renovering av hela ditt hus så gör vi upp en plan tillsammans och du får arbetet utfört till ett fast pris.

2

Tillbyggnad

En tillbyggnad ska uppfylla bygglagstiftningens krav. Det är byggherrens ansvar att kraven uppfylls oberoende av om åtgärden kräver bygglov eller bygganmälan.

Enligt Boverket är en tillbyggnad en åtgärd som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Några exempel på tillbyggnader är källarutgrävning, påbyggnader och inglasning av balkonger.

3

Kök

Vare sig du köper ett färdigt kök eller vill ha en helt egen design och planering så hjälper vi dig att genomföra dina ideer. Låt fantasin flöda och skapa ditt drömkök!

4

Badrum

Här tillbringar vi varje dag mycken tid i enskildhet. Därför är det viktigt att ditt badrum ger dig välbefinnande, harmoni och ny kraft inför dagens utmaningar.
Våra våtrumscertifierade medarbetare hjälper dig att få ditt badrum som du vill ha det.

1

Villa

Totalentreprenad och valfrihet är nyckelord i vår verksamhet.

Det är viktigt att du får det du vill ha.
Vi har alla olika drömmar och önskemål som inte alltid kan uppfyllas med hjälp av monteringsfärdiga hus
och den begränsade valfrihet de medför.
Därför vill vi hjälpa dig att förverkliga just din dröm.
Förutsättningarna är så olika beroende på byggplats, markbeskaffenhet och andra lokala förhållanden.

Med ett bygge på totalentreprenad vet du exakt vad ditt hus kommer att kosta i färdigt skick och du vet också att det är specialbyggt för dina lokala förhållanden.
Det är din fantasi och dina visioner som avgör hur ditt framtida hus kommer att se ut.

2

Nytt kontor eller lokal till företaget

Kom med en idé eller färdiga handlingar, vi har erfarenheten för att hjälpa er hela vägen.

1

Auktoriserat VVS-företag

VVS-installationer ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Mälarö Fastighet är sedan 2012 auktorierat VVS-företag och innehar den kompetens som försäkringsbolag och samhället idag kräver.

2

Installation värmepumpar

Vi utför installationer av värmepumpar i villor och större fastigheter.

Håkan Gustafsson - VD/Projektledning Mark

John Rosendal - Projektledning Bygg

Staffan Östlund - Projektledning Bygg

Simon Söderqvist - Projektledning VVS